Horní končetiny

Protézy horních končetin umožňují částečně nahradit ztracené funkce amputované nebo nevyvinuté horní končetiny. Mohou plnit jak pasivní (estetickou) funkci nebo aktivní funkční (úchopovou) úlohu. Protézy horních končetin pacientovi pomáhají zamezit sekundárním zdravotním komplikacím. Ty mohou být způsobené vlivem ztráty končetiny a jednostranného přetěžování.

Protézy pasivní

plní esteticky – kosmetickou úlohu. U dětí mohou sloužit ke správnému psychomotorickému vývoji.
 
U Protéz s pasivní esteticky kosmetickou úlohou lze použít krytí kosmetickým návlekem nebo rukavicí. Tyto kosmetické rukavice se vyrábí z různých materiálů a v mnoha designových variantách a odstínech kůže. Mohou být vyrobeny individuálně podle otisku druhé ruky a upraveny dle potřeb daného klienta. Výhodou těchto kosmetických krytů je realistický vzhled a snadná údržba.
Další možností je využití silikonových náhrad. Ty plní jak funkce esteticky kosmetické, tak umožňují i funkční využití a mají velké opodstatnění při běžných denních aktivitách pacienta. Silikonové protézy se vyrábí individuálně a přizpůsobují se konkrétním potřebám pacienta.
 
Protézy pasivní mohou plnit i úlohu funkční, úchopovou. Konstrukce těchto pomůcek je totožná jako u protéz kosmetických, ale navíc nabízí možnost využít funkční nástavce (jádro ruky, kruhy, háky, úchyty), které umožňují upevnění nástrojů a předmětů. do speciálních nástavců (jádro ruky, kruhy, háky, úchyty). Nástavce si klient volí sám podle jeho osobních potřeb a preferencí.
 
Některé nástavce mohou být pasivně ovládané druhou rukou a lze je otevřít nebo zavřít a uchopit do nich různé předměty.
Další variantou je ovládání tahem, kdy je jádro ruky nebo nástavce připojeno pomocí lanka na popruh oblečený přes druhé rameno protilehlé končetiny. Pohybem ramene tak dochází k natažení lanka a otevření či uzavření jádra ruky nebo nástavce. V případě použití pracovních nástavců je funkčnost pomůcek nadřazena jejich estetickému vzhledu. Nicméně funkčnost těchto pomůcek je zde nadřazena kosmetickému vzhledu pomůcky. při použití různých pracovních nástavců.

Aktivní protézy s úchopovou funkcí elektronicky řízené 

Umožnují aktivní úchop a rotaci v zápěstí. Ovládají se pomocí kožních elektrod umístěných v pahýlovém lůžku, které snímají elektrický potenciál ze svalu a převádí ho na jednotlivé signály. Ty jsou dále zpracovány jednotkou a mikroprocesorem a převedeny na impulzy, jimiž se řídí například dlaň nebo loketní kloub. 

Vybavení pacienta protetickou pomůckou je zcela individuální a je vhodné jej konzultovat s lékařem a ortopticko-protetickým technikem. Při aplikaci pomůcky je důležitá i následná ergoterapeutická péče. Její součástí je i nácvik sebeobsluhy, manipulace a údržby protetického vybavení.

Dělení protéz

Vrozené vývojové vady a amputace prstů nebo části dlaně

Ztrátu prstů nebo části dlaně lze snadno nahradit silikonovými náhradami. Ztráta prstů nebo části dlaně se nejčastěji řeší silikonovými náhradami.

Vrozená vývojové vady a amputace v předloktí

Ztrátu končetiny v předloktí lze řešit pasivními, esteticky-kosmetickými, pasivně funkčními nebo myoelektrickými protézami.

Vrozené vývojové vady a amputace v paži

Ztrátu končetiny v oblasti paže lze řešit všemi výše uvedenými možnostmi protetického vybavení. Při konstrukci protézy jsou využívány díly loketního kloubu, které mohou být pasivní nebo elektronicky řízené. Tyto protézy umožňují aktivní ovládaní loketního kloubu. Pacient s elektronicky řízeným loketním kloubem nemusí vykonávat náhradní kompenzační pochyby pro ovládání loketního kloubu. Pacient s elektronicky řízeným loketním kloubem tak nemusí vykonávat žádné další kompenzační pohyby. 

Vrozené vývojové vady a amputace v ramenním kloubu

Ztrátu končetiny v oblasti ramene lze řešit všemi výše uvedenými možnostmi protetického vybavení. Také princip konstrukce lůžek a funkce protéz zůstávají stejné.
Avšak se ztrátou končetiny a s nedostatečnou délkou pahýlu ubývá jednotlivých možnosti upevnění protetické pomůcky. U amputací v ramenním kloubu se nevyhneme použití bandáží k zavěšení pomůcky, nicméně ovládání dlaně či lokte zůstává stejné. Protézy mohou být použity pasivní nebo řízené, přičemž se využívá zachovalých svalových skupin pro ovládání. K ovládání se pak využívají zachovalé svalové skupiny.

 

Objednejte se

Otevřete dveře k bezstarostnému pohybu, my se postaráme o zbytek.

Objednat se

Neváhejte nás kontaktovat

Nevíte si s něčím rady nebo nemůžete najít potřebné informace? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme, jak to bude v našich silách.

387 311 727
cto@technickaortopedie.cz

Riegrova 1811/3, 370 České Budějovic

Pondělí
7:00 - 15:00
Úterý
7:00 - 15:00
Středa
7:00 - 16:00
Čtvrtek
7:00 - 15:00
Pátek
7:00 - 14:00