Dolní končetiny

Protézy dolních končetin umožnují nahradit pohybové funkce ztracené nebo nevyvinuté dolní končetiny. Protetickým vybavením je možné vybavit pacienta s vrozenou vývojovou vadou dolní končetiny nebo po získání amputace v různých úrovních.

Amputace a vrozené vady v oblasti přednoží a nohy

Amputace v oblasti nohy zahrnuje veškeré možnosti amputace prstů a částí přednoží. Amputaci v těchto oblastech lze řešit použitím silikonových protéz. Jejich hlavním úkolem je nahrazení nášlapné plochy nohy, což je důležité zejména kvůli stabilitě a kosmetické nahrazení ztracené části nohy.

Amputace v hlezenním kloubu

Při amputaci v hlezenním kloubu nahrazuje protéza funkci chodidla. hlavní funkcí protetické pomůcky nahrazení funkce chodidla. K tomu se obvykle využívá tzv. Štítová protéza s protetickým chodidlem, které má nízkou stavební výšku.

Amputace v oblasti bérce

Při amputaci v oblasti bérce se jedná o amputaci pod kolenním kloubem. Amputace v oblasti bérce znamená pod kolenním kloubem. Díky jeho zachování bývá chůze snazší oproti amputacím ve vyšších etážích dolní končetiny.

Protetická pomůcka je složena z pahýlového lůžka. Krytí pahýlu v pahýlovém lůžku zajištuje návlek v kombinaci s podtlakem. Návleky mohou být kopolymerové, polyuretanové nebo silikonové.

Možnosti jednotlivého vybavení pro bércové protézy závisí na stupni aktivity, vykonávané pohybových aktivit a zaměstnání, aby protetické vybavení paceintovi co nejvíce vyhovovalo. Varianty bércových protéz se pacientovi zhotovují na míru tak, aby mu vybavení vyhovovalo.

Exartikulární amputace kolenního kloubu

Jedná se o amputaci v linii kolenního kloubu. Výhodou amputace v této oblasti je vznik plně nášlapného pahýlu při zachování stehenních svalů.

Exartikulace v kolenním kloubu umožňuje použití nízkého pahýlového lůžka, bez zachycení hrbolu kosti sedací. Nejčastějším způsobem zachycení pahýlového lůžka je s využitím lineru a podtlakového systému. 

Exartikulární amputace kyčelního kloubu a hemipelvektomie

Jedná se o nejvyšší amputační úroveň dolní končetiny. K zachycení pahýlu do protézy se využívá tzv. “trupový koš”.

Amputace v oblasti stehna

Jedná se o amputaci v oblasti stehna, která je rozdělena dle délky pahýlu na kráký, střední a dlouhý amputační pahýl. Amputaci v oblasti stehna dělíme podle délky amputačního pahýlu na krátký, střední a dlouhý. U stehenní amputace je zapotřebí zachycení hrbolu kosti sedací.

Systémů zavěšení a ulpívání pomůcky je několik. Dnes se preferuje podtlakový systém – do lůžka se oblečete za použití speciálního vtahovacího (stahovacího) návleku a systém se uzavře těsnícím ventilem. V těchto případech se napoužívá látkový návlek. Dále se používá podtlakový systém za použití ochranných silikonových nebo PUR návleků, se kterými je možné využít i aktivní podtlak (odsávání vzduchu z lůžka pumpou, vývěvou apod.). Jiným možným řešením je použití silikonového pahýlového návleku s trnem (PINem), pomocí kterého se v lůžku zafixujete do aretační jednotky – zámku. 

Ortoprotézy

Ortoprotézy jsou pomůcky využívající kombinací prvků protetiky a ortotiky. Tento typ protetické pomůcky se využívá při vybavování pacientů s vrozenou vývojovou vadou dolní končetiny.

Objednejte se

Otevřete dveře k bezstarostnému pohybu, my se postaráme o zbytek.

Objednat se

Neváhejte nás kontaktovat

Nevíte si s něčím rady nebo nemůžete najít potřebné informace? Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám pomůžeme, jak to bude v našich silách.

387 311 727
cto@technickaortopedie.cz

Riegrova 1811/3, 370 České Budějovic

Pondělí
7:00 - 15:00
Úterý
7:00 - 15:00
Středa
7:00 - 16:00
Čtvrtek
7:00 - 15:00
Pátek
7:00 - 14:00